17/2008, relatiu al projecte de decret pel qual es regula el procediment per publicar les sancions per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscs laborals a les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió de treball d'Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: Seguretat laboral. Sinistralitat laboral. Salut laboral
relatiu al projecte de decret pel qual es regula el procediment per publicar les sancions per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscs laborals a les Illes Balears

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document