17/2010, relatiu al Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supresssió de barreres arquitectòniques

Comissió de treball: Comissió Permanent

Matèria: Vivenda. Construcció. Urbanisme

relatiu al Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supresssió de barreres arquitectòniques

Per a més informació podeu descarregar el següent document