17/2018, relatiu al projecte de decret pel qual es regulen els habitatges desocupats, el registre i el procediment de cessió obligatòria per part dels grans tenidors

relatiu al projecte de decret pel qual es regulen els habitatges desocupats, el registre i el procediment de cessió obligatòria per part dels grans tenidors

Comissió de treball: Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient

Matèria:

- Vivenda-Construcció-Urbanisme

Voto Particular de la CAEB al Dictamen 17/2018

Per a més informació podeu descarregar el següent document