18/2009, relatiu a l'Avantprojecte de llei d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Transport-Comunicacions
relatiu a l'Avantprojecte de llei d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document