18/2011, relatiu al Projecte de decret de simplificació administrativa i de modificació de diverses disposicions reglamentàries per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12-12-2006, de serveis en el mercat interior

Comissió de Treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient

Matèria:
Mercat. Mecat Únic Europeu

relatiu al Projecte de decret de simplificació administrativa i de modificació de diverses disposicions reglamentàries per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, de serveis en el mercat interior

Per a més informació podeu descarregar el següent document