19/2011, sobre el Projecte de reglament pel qual s'estableixen mesures complementàries de regulació de la pesca submarina a les aigües interiors de Formentera

Comissió de treball: Comissió Permanent

Matèria: Pesca

sobre el Projecte de reglament pel qual s’estableixen mesures complementàries de regulació de la pesca submarina a les aigües interiors de Formentera

Per a més informació podeu descarregar el següent document