19/2018, relatiu al projecte de decret pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

relatiu al projecte de decret pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Comissió de treball: Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals

Matèria:

- Funció Pública

Per a més informació podeu descarregar el següent document