20/2011, sobre el projecte de reglament del Consell Insular de Formentera pel qual s'aprova l'Ordre general de vedes i de regulació dels recursos cinegètics de l'illa de Formentera

Comissió de Treball:  Comissió de Treball d' Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient

Matèria:  Caça

sobre el projecte de reglament del Consell Insular de Formentera pel qual s’aprova l’Ordre general de vedes i de regulació dels recursos cinegètics de l’illa de Formentera

Per a més informació podeu descarregar el següent document