21/2008 - relatiu l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Consells econòmics i socials
relatiu a l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document