21/2009, relatiu a l'Avantprojecte de llei del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Comissió de treball:  Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Administració - Institucions públiques
relatiu a l'Avantprojecte de llei del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

Per a més informació podeu descarregar el següent document