21/2010, relatiu al Projecte decret que regula el Comitè Balear de Transport per Carretera i del Registre d'Associacions Prof. de Transportistes i empreses d'Activitats Auxiliars i Complementàries del Transport amb implantació a les Illes Balears

Comissió de Treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient

Matèria: Transport. Comunicacions

relatiu al Projecte de decret pell qual es regula el Comitè Balear de Transport per Carretera i es crea el Registre d'Associacions Professionals de Transportistes i empreses d'Activitats Auxiliars i Complementàries del Transport amb implantació a les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document