21/2011, sobre el projecte de reglament de les activitats de temps lliure infantil i juvenil que se desarrollan en la isla de Menorca

Comissió de treball: Comissió de treball de l'Àrea Social

Matèries: - Lleure. Temps lliure. Recreació. - Infància. Menors. - Joventut

sobre el projecte de reglament de les activitats de temps lliure infantil i juvenil que se desarrollan en la isla de Menorca

Per a més informació podeu descarregar el següent document