2/2009, relatiu al Projecte de decret modificant el Decret 42/2008, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport marítim entre les illes d'Eivissa i Formentera per las residents de Formentera

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Transport - Comunicacions
relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 42/2008, d'11 d'abril, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport marítim entre les illes d'Eivissa i Formentera per als residents en l'illa de Formentera

Per a més informació podeu descarregar el següent document