2/2010, relatiu a l'Avantprojecte de llei de salut pública de les Illes Balears

Comissió de treball:  Comissió de Treball d'Àrea Social
Matèria: Sanitat
relatiu a l'Avantprojecte de llei de salut pública de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document