2/2011, relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableixen els principis generals i la coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics, les titulacions i les ràtios, i la figura del professional de referència i la seva relació amb persones usuàries

Comissió de treball: Comissió de treball de l'Àrea Social

Matèria: Asumptes socials

relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen els principis generals i la coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics, les titulacions i les ràtios, i la figura del professional de referència i la seva relació amb les persones usuàries

Per a més informació podeu descarregar el següent document