2/2012, relatiu al Projecte de decret pel qual s'aprova el Programa de vigilància sanitària de les aigües de consum humà de les Illes Balears i es crea la Comissió de Control de la Qualitat de les Aigües de Consum Humà de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió Permanent

Matèries: Salut. Sanitat

relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de vigilància sanitària de les aigües de consum humà de les Illes Balears i es crea la Comissió de Control de la Qualitat de les Aigües de Consum Humà de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document