22/2008 - relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableixen els principis generals per a la utilització agrícola dels fems a les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Agricultura - Ramaderia
relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableixen els principis per a la utilització agrícola dels fems a les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document