22/2010, relatiu al Projecte de decret d'aprovació del Reglament de desplegament i execució de determinats aspectes de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient

Matèria: Transports. comunicacions

relatiu al Projecte de decret d'aprovació del Reglament de desplegament i execució de determinats aspectes de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document