23/2009, relatiu al Projecte d'ordre per la qual es modifica la classificació de varietats de vinya autoritzades a les Illes Balears

Comissió de treball:  Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Agricultura
relatiu al Projecte d’ordre per la qual es modifica la classificació de varietats de vinya autoritzades a les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document