23/2010, relatiu al Projecte de decret de declaració de zones vulnerables per la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i el seu programa de seguiment i control del domini públic hidràulic de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient

Matèria: Medi ambient

relatiu al Projecte de decret de declaració de zones vulnerables per la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i el seu programa de seguiment i control del domini públic hidràulic de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document