25/2010, relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableixen les disposicions generals per facilitar la llibertat d'establiment i de prestació de serveis turístics, la regulació de la declaració responable, i la simplificació dels procediments admtius.

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desdenvolupament Regional i Medi Ambient

Matèria: Turisme. Hoteleria. Restauració

relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableixen les disposicions generals necessàries per facilitar la llibertat d'establiment i de prestació de serveis turístics, la regulació de la declaració responsable, i la simplificació dels procediments admnistratius en matèria turística

Dictamen aprovat amb vot particular de CCOO

Per a més informació podeu descarregar el següent document