27/2010, relatiu a l'Avantprojecte de llei de Carta de Drets Socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Àrea Social

Matèria: Benestar social. Desenvolupament social. Serveis socials

relatiu a l’Avantprojecte de llei de Carta de Drets Socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document