3/07 - relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableixen els procediments de seguretat i el sistema de vigilància en front dels accidents amb risc biològic en l'ambit sanitari de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió permanent
Matèria: Seguretat laboral
Relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableixen els procediments de seguretat i el sistema de vigilància en front dels accidents amb risc biològic en l'àmbit sanitari de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document