3/2010, relatiu a l'Avantprojecte de llei d'ordenació del territori i de l'urbanisme de les Illes Balears.

Comissió de treball:  Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Urbanisme. Territori
relatiu a l’Avantprojecte de llei d’ordenació del territori i de l’urbanisme de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document