3/2011, relatiu al Projecte de decret d'organització i funcionament dels punts de trobada familiar per derivació judicial a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Comissió de treball: Comissió de Treball de l'Àrea Social

Matèria: Familia

relatiu al Projecte de decret d’organització i funcionament dels punts de trobada familiar per derivació judicial a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per a més informació podeu descarregar el següent document