3/2012, relatiu a l'Avantprojecte de llei de turisme de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió Permanent

Matèries: Turisme. Hoteleria. restauració

relatiu a l’Avantprojecte de llei de turisme de les Illes Balears

Vot particular Grup II

Per a més informació podeu descarregar el següent document