4/2007 - relatiu a la modificació de la llei 10/2000, de 30 de novembre del Consell Econòmic i social, i el Reglament d'organització i funcionament, aprovat pel decret 128/2001, de 9 de novembre

Comissió de treball: Comissió permanent
Matèria: Consells econòmics i socials
Relatiu a la modificació de la llei 10/200, de 30 de novembre del Consell Econòmic i Social, i el Reglament d'organització i funcionament, aprovat pel decret 128/2001, de 9 de novembre

Per a més informació podeu descarregar el següent document