4/2009, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la prestació ortoprotètica

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Àrea Social
Matèria: Sanitat
relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la prestació ortoprotètica

Per a més informació podeu descarregar el següent document