4/2010, relatiu al Projecte decret per regular el procediment de reconeixement de la situació de dependència, intensitat de protecció dels serveis, i el règim de compatibilitat de les prestacions del SAAD a Balears

Comissió de treball:  Comissió de l'Àrea Social
Matèria: Asumptes socials. Benestar social, desenvolupament social, serveis socials.

relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis, i el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es crea la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document