4/2011, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula l'organització, l'estructura i el funcionament dels registres autonòmics de centres d'acolliment residencial de persones menors d'edat, de protecció de persones menors d'edat i d'adopcions.

Comissió de treball: Comissió de Treball de l'Àrea Social

Matèria: Família. Afers socials

relatiu al Projecte de decret pel qual es regula l’organització, l’estructura i el funcionament dels registres autonòmics de centres d’acolliment residencial de persones menors d’edat, de protecció de persones menors d’edat i d’adopcions.

Per a més informació podeu descarregar el següent document