4/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones residents en la comunitat autònoma de les Illes Balears

relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones residents en la comunitat autònoma de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió de Treball d’Economia, desenvolupament regional i medi ambient

Matèries: Transport. Comunicacions

Per a més informació podeu descarregar el següent document