5/2010, relatiu al Projecte decret per regular els criteris per calcular la capacitat econòmica a fi d'establir la participació econòmica dels beneficiaris de les prestacions assistencials de la Xarxa Pública del SAAD

Comissió de treball:  Comissió de l'Àrea Social
Matèria: Asumptes socials. Benestar social, desenvolupament social, serveis socials.

relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat econòmica a fi d'establir la participació econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials que formen part de la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears i concretar les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD)    

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document