6/2010, relatiu a l'Avantprojecte de llei de la funció pública de les administracions públiques de les Illes Balears

Comissió de treball:  Comissió de Treball d'Ocupació i Relacions laborals
Matèria: Funció pública

relatiu a l’Avantprojecte de llei de la funció pública de les administracions públiques de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document