6/2011, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen mesures per potenciar el paper actiu dels òrgans de representació i de participació dels treballadors/ores amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscs laborals a les Illes Balears

Comissió de Treball: Comissió Permanent

Matèria: Seguretat laboral. Siniestralidad laboral. Salut laboral.

relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen mesures per potenciar el paper actiu dels òrgans de representació i de participació dels treballadors/ores amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscs laborals a les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document