7/2008 - relatiu al projecte de decret pel qual es regula el règim d'habilitació i d'organització de personal tècnic en prevenció de riscs laborals de la Direcció General de Salut Laboral de la Conselleria de Treball i Formació del Govern

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Ocupació i Relació Laborals
Matèria: Seguretat laboral - Siniestralitat laboral - Salut laboral
relatiu al projecte de decret pel qual es regula el règim d'habilitació i d'organització de personal tècnic en prevenció de riscs laborals de la Direcció General de Salut Laboral de la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut en les empreses i els centres de treball

Per a més informació podeu descarregar el següent document