7/2010, relatiu a l'Avantprojecte de llei d'habitatge

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient

Matèria: Vivenda-Construcció-Urbanisme
relatiu a l'Avantprojecte de llei d'habitatge

Per a més informació podeu descarregar el següent document