7/2011, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Comissió de Treball: Comissió Permanent

Matèria: Funció Pública

relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document