7/2018, relatiu a l'Avantprojecte de Llei de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears

relatiu a l’Avantprojecte de Llei de serveis a les persones en l’àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió de Treball de l’Àrea Social

Matèria: Assumptes socials

Per a més informació podeu descarregar el següent document