8/2008, relatiu al Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament que regula l'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública

Comissió de treball: Comissió de treball d'Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: Funció Pública - Ocupació
relatiu al Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament que regula l'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per a l'ocupació de llocs de treball que es convoquin en l'àmbit de l'Administració del Govern de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document