8/2009, relatiu al Projecte de reglament pel qual s'estableix el règim jurídic que regula la prestació dels serveis d'acolliment residencial de menors a Mallorca

Comissió de treball: Comissió de Treball d'Àrea Social
Matèria: Família. Assumptes socials
relatiu al Projecte de reglament pel qual s'estableix el règim jurídic que regula la prestació dels serveis d'acolliment residencial de menors a Mallorca

Per a més informació podeu descarregar el següent document