8/2011, relatiu al Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament per al desplegament de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears

Comissió de Treball: Comissió Permanent

Matèria: Comerç intern 

relatiu al Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament per al desplegament de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document