8/2012, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els requisits i el procediment per emetre informes relatius als programes de desplaçament temporal de menors estrangers

Comissió de treball: Comissió de Treball de l'Àrea Social

Matèries: Infantesa. Menors

relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els requisits i el procediment per emetre informes relatius als programes de desplaçament temporal de menors estrangers

Per a més informació podeu descarregar el següent document