7/2012, relatiu al Projecte d'ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per la qual es modifica l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 13 d'abril de 2007, per la qual es reconeix i es regula la indicació geogràfica "Mallorca"

per als vins amb dret a la menció tradicional "Vi de la Terra" produïts a l'illa de Mallorca

Comissió de treball: Comissió Permanent

Matèries: Agricultura-Ramaderia. Alimentació

relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 13 d’abril de 2007, per la qual es reconeix i es regula la indicació geogràfica "Mallorca" per als vins amb dret a la menció tradicional "Vi de la Terra" produïts a l’illa de Mallorca

Per a més informació podeu descarregar el següent document