Acord de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears per elaborar l'estudi sobre actualització dels indicadors de qualitat en el treball

La Conselleria de Treball i Formació i el Consell Econòmic i Social signen un acord de col·laboració per elaborar un nou estudi sobre la qualitat del treball a les Balears