Acte públic de presentació de la publicació: Dictamen 5/2007 del Consell Econòmic i Social sobre la Gestió Integrada de la Zona Costanera (GIZC) de les Illes Baleares

A la taula presidencial:

- Francesc Antich Oliver, president de les Illes Balears
- Carles Manera Erbina, conseller d'Economia, Hisenda i Innovació
- Llorenç Huguet Rotger, president del CES de les Illes Balears
- Pere Oliver Reus, director general de R+D+i. Govern de les Illes Balears
- Joaquim Tintoré Subirana, delegat institucional del CSIC a les Illes Balears

Parlaments d'experts sobre el Dictamen CES-IMEDEA com un exemple de bones pràctiques:

"Per als sistemes estadístics regionals"
Àlex Costa Sáenz de San Pedro, vocal assessor del president de l'Institut Nacional d'Estadística
 

"Per a la implementació de les polítiques de sostenibilitat d'acord amb el Pla del turisme 2020 d'Espanya"
Jaiver Bustamante Moreno, presidente de SEGITTUR (en substitució del Secretari d'Estat de Turisme)
 

"Per a la implementació de l'Agenda del Turisme sostenible de la Comissió Europea"
udith Estol i Pérez, Seconded National Expert, direcció General d'Empreses i Indústries de la Comissió Europea
 

"Per a la recerca consensuada amb els agents socials"
Enric Tortosa Martorell, director general de l'Institut Espanyol d'Oceanografia
 

Lectura de la carta d'adhesió sobre la GIZC per part dels presidents dels consells insulars:
Discurs del Sr. Marc Pons, president del Consell de Menorca 

Per a més informació podeu descarregar el següent document