Audiència de la Presidenta del Govern de les Illes Balears als membres del CES España i del CES Illes Balears

En la foto: Francina Armengol (Presidenta dell Govern de les Illes Balears), Marcos Peña Pinto (Presidente del CES España), Carles Manera Erbina (President del CES Illes Balears), Dolores Montalvo (Jefa Relaciones Institucionales del CES España), Alejandro Texias Muñoz (Vicepresidente 2º del CES Illes Balears) y Josep Valero González (Secretario General del CES Illes Balears)

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document