Audiència amb el President del Parlament de les Illes Balears

Audiència amb el President del Parlament de les Illes Balears