Audiència amb el president del Parlament de les Illes Balears i posterior Roda de premsa

El president del Parlament de les Illes Balears, Vicenç Thomas i Mulet, rep en audiència una comitiva del CES, encapçalada pel seu president, Rafel Ballester Salvà i composta pel president de la comissió de treball per a l'Elaboració de la Memòria i vicerector d'Economia i Infraestructures a la UIB, Carles Mulet Forteza, el secretari general del CES, Josep Valero González i la cap d'estudis del CES, Anna Grau Casajust.

Se'l fa entrega d'un exemplar de la Memòria del CES sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2021.

Posteriorment té lloc una roda de premsa per presentar la Memòria als mitjans.

Data: 20/10/2022