Audiència amb la presidenta del Govern

El CES presenta de manera oficial la Memòria del CES sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2021 a la presidenta del Govern, Francina Armengol al Consolat de Mar.

La presidenta ha valorat la importància del CES com a òrgan consultitu estatutari de les Illes Balears i el gran treball col·lectiu que hi ha darrere de l'elaboració de la memòria anual.

A la reunió amb la presidenta han anat: el president del CES, Rafel Ballester Salvà; el vicepresident primer del CES, Lorenzo Navarro Jimeno; el secretari general del CES, Josep Valero González; el president de la comissió de treball per a l'elaboració de la memòria i vicerector d'economia i infraestructures de la UIB, Carles Mulet Forteza; i la cap d'estudis del CES, Anna Grau Casajust.

Data: 31/10/2022
Drets d'autor de la fotografia: GOIB