Audiència de la presidenta del Parlament de les Illes Balears al Consell Econòmic i Social

En la foto: Margarita Bárez (vice-presidenta 2a del CES), Maria Antònia Munar (presidenta del Parlament de les Illes Balears), Llorenç Huguet (president del CES), Núria Garcia (secretària general del CES)